top of page

0909-0400548 (90 cpm)

Tegenwoordig worden veel mensen HSP genoemd oftewel hooggevoelig. Dit labeltje zorgt voor onderscheid tussen mensen en laat mensen denken dat ze anders zijn dan andere mensen.

Maar in feite zijn we allemaal gevoelig en de mate van gevoeligheid en de uiting die we eraan (kunnen) geven, is afhankelijk van in hoeverre we in contact staan met onze eigen kern. Daarnaast is ook de mate waarin we zelf in balans zijn en in onze eigen kracht staan bepalend voor hoe we onze gevoeligheid ervaren.

Meer gevoelig zijn en meer ‘open’ staan brengt een aantal valkuilen met zich mee. Dit kan o.a. zijn dat je de emoties van anderen oppikt en daardoor teveel op de ander gericht kan zijn. Of dat je te perfectionistisch bent doordat je bang bent om fouten te maken. Of dat je heel snel uitgeput bent door alle prikkels die je binnen krijgt. Er zijn allerlei visualisaties die je kunnen ondersteunen bij het beschermen van jezelf voor de prikkels van buitenaf, maar de beste bescherming zit in het luisteren naar je eigen gevoel en naar wat je lichaam nodig heeft. Want op het moment dat je dat doet creëer je rust en balans in jezelf en heb je geen last (meer) van alle prikkels die van buiten komen.


Voor kinderen die heel gevoelig zijn (en alle kinderen zijn gevoelig!) is er een aantal manieren om ze beter met hun gevoeligheid om te laten gaan. Zorg dat er een duidelijk dagritme is met voldoende rust. Door alle indrukken die ze binnenkrijgen op een dag hebben ze extra rust nodig om te herstellen ervan. Ze hebben vaak ook de behoefte om zich af te zonderen en het is belangrijk ze dat ook te gunnen. Verder is het heel belangrijk om als ouders altijd eerlijk te zijn, aangezien deze gevoelige kinderen precies weten wanneer hetgeen er gezegd wordt klopt of niet klopt. Bijvoorbeeld als je als ouder verdriet hebt, maar je zegt tegen je kind dat er niets aan de hand is. Dan zal het kind zich niet serieus genomen voelen, want het voelt toch echt dat je verdriet hebt. Dan is het beter om te zeggen dat je wat verdrietig bent en in voor het kind begrijpelijke taal vertelt waarom je verdriet hebt. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat kinderen als spiegels zijn: als jij heel gejaagd en gestrest bent zal je kind ook heel onrustig gedrag vertonen.


De energie op aarde is zich steeds meer aan het verhogen en we worden allemaal ‘aangeraakt’ met deze verhoogde energie. Hierdoor worden onbelichte stukken in onszelf omhoog gebracht naar het bewustzijn, zodat die kunnen worden aangegaan en worden geheeld. We worden allemaal uitgedaagd om naar ons gevoel te gaan luisteren en om de hooggevoelige personen te worden die we in feite allemaal al zijn. Er hoeft dan geen onderscheid meer gemaakt te worden vanuit het ego om er een label als HSP of hooggevoeligheid op te plakken.Hieronder nog een mooie tekst van Neale Donald Walsch voor bewustwording over onze natuurlijke emoties als gereedschappen in ons leven.

Verdriet is een natuurlijke emotie. Het is dat deel van jou dat het je mogelijk maakt afscheid te nemen wanneer je geen afscheid nemen wilt; om de droefheid in je uit te drukken - er uit te duwen, uit te drijven - als je een vorm van verlies ondergaat.

Dat kan het verlies van een geliefde zijn of het verlies van een baan. Als je de gelegenheid krijgt je verdriet uit te drukken, raak je het kwijt. Kinderen die toestemming krijgen om verdrietig te zijn wanneer ze dat voelen, zullen als volwassenen heel gezond met verdriet kunnen omgaan en er dan gewoonlijk erg snel overheen komen. Kinderen die te horen krijgen: 'Kom, kom, niet huilen', vinden het als ze volwassen zijn moeilijk om te huilen. Er is ze tenslotte hun hele leven verteld dat ze niet moeten huilen. Dus onderdrukken ze hun verdriet.

Voortdurend onderdrukt verdriet leidt tot chronische depressie, een erg onnatuurlijke emotie.


Boosheid is een natuurlijke emotie. Het is het gereedschap waarmee je 'Nee, bedankt' kunt zeggen. Het hoeft niet gewelddadig te zijn en hoeft niemand ooit te schaden. Als kinderen de kans krijgen hun boosheid uit te drukken, kunnen ze daar in hun volwassen leven heel gezond mee omgaan en er daarom ook erg snel overheen komen. Als kinderen het gevoel krijgen dat boosheid niet goed is - dat het verkeerd is om deze te laten zien en dat ze zich eigenlijk niet eens boos mogen voelen - zullen ze het als volwassenen moeilijk hebben om op een gepaste manier met hun boosheid om te gaan.


Voortdurend onderdrukte boosheid wordt woede, een erg onnatuurlijke emotie.


Afgunst is een natuurlijke emotie. Het is wat een vijfjarige voelt als hij net als zijn zusje bij de deurknop wil kunnen komen of net als haar wil kunnen fietsen. Afgunst is de natuurlijke emotie die je ertoe aanzet om het nog eens te proberen; nog harder te proberen; net zo lang door te gaan tot je slaagt. Het is heel gezond afgunstig te zijn, heel natuurlijk. Als kinderen hun afgunst mogen uitdrukken, hebben ze er in hun volwassen leven een gezonde houding tegenover en kunnen ze daarom snel over hun afgunst heen groeien. Kinderen die het gevoel gegeven wordt dat het verkeerd is om afgunstig te zijn - dat het verkeerd is om er uitdrukking aan te geven en dat het zelfs verkeerd is om het te voelen - zullen het als volwassene moeilijk krijgen om er op een gepaste manier mee om te gaan.


Voortdurend onderdrukte afgunst wordt jaloezie, een erg onnatuurlijke emotie.


Angst is een natuurlijke emotie. Baby's worden met twee angsten geboren: de angst om te vallen en de angst voor harde geluiden. Alle andere angsten zijn aangeleerd, zijn het kind vanuit de omgeving aangereikt, zijn geleerd door zijn ouders. Het doel van natuurlijke angst is om voorzichtigheid te leren. Voorzichtigheid is een stuk gereedschap waarmee je je lichaam in leven kunt houden. Het is een uitvloeisel van liefde. Liefde voor het Zelf. Kinderen die het gevoel krijgen dat angst niet goed is - dat het verkeerd is om het te laten zien en dat het zelfs verkeerd is om je bang te voelen - zullen het als volwassene moeilijk krijgen om op een gepaste manier met angst om te gaan.


Voortdurend onderdrukte angst wordt paniek, een erg onnatuurlijke emotie.


Liefde is een natuurlijke emotie. Als het een kind toegestaan wordt uitdrukking te geven aan liefde, en als het liefde ontvangt op een normale en natuurlijke manier, onbegrensd en onvoorwaardelijk, zonder remming of schaamte, heeft het verder niets meer nodig. Want de vreugde van op deze manier gegeven en ontvangen liefde is genoeg op zich. Maar liefde die aan voorwaarden gebonden is, die beperkt wordt, aan regels en voorschriften is gebonden, aan rituelen en voorbehouden, die gecontroleerd wordt, gemanipuleerd of onthouden, die wordt onnatuurlijk. Kinderen die het gevoel krijgen dat hun natuurlijke liefde niet goed is - dat het verkeerd is om er uitdrukking aan te geven en dat ze eigenlijk zelfs geen liefde mogen voelen - zullen het in hun volwassen leven moeilijk krijgen om op een goede manier met liefde om te gaan.


Voortdurend onderdrukte liefde wordt bezitterigheid, een erg onnatuurlijke emotie.


Zo komt het dat wanneer natuurlijke emoties onderdrukt worden, ze onnatuurlijke reacties oproepen. En meestal onderdrukken mensen hun natuurlijke emoties. Toch zijn het je vrienden. Het zijn geschenken. Het zijn je gereedschappen waarmee je je ervaring vorm kunt geven. Je krijgt deze gereedschappen bij je geboorte mee. Ze zijn bedoeld om je te helpen het leven aan te kunnen.

bottom of page