top of page

0909-0400548 (90 cpm)

Kristallen schedels staan in het algemeen voor kennis en het delen en doorgeven hiervan. Niet iedereen zal zich aangetrokken voelen tot kristallen schedels. Sterker nog, sommigen ervaren ze als eng vanwege de vorm ervan.

Het is dan ook niet ieders pad om ermee te gaan werken. Als het de bedoeling is om met kristallen schedels in aanraking te komen en er zelf eventueel ook mee te gaan werken, dan zal er zich vanzelf één of misschien zelfs meerdere aan je gaan openbaren.

In contact met kristallen schedels kun je verschillende ervaringen hebben. Dit is afhankelijk van wat op dat moment het beste bij je past en wat jou het meeste op weg helpt bij jouw proces van heelwording en bewustwording. Kristallen schedels zullen in ieder geval altijd processen versnellen. Het kan dan ook gebeuren dat je leven tijdelijk even op zijn kop staat om vanuit de chaos eventuele heftige of negatieve emoties onder ogen te kunnen zien en te helen om zodoende ook oude patronen en angsten te kunnen transformeren. De communicatie tussen jou en je schedel zal ook op een voor jou passende manier verlopen. Dat kan op helderziende wijze zijn, door middel van het ontvangen van beelden, of doordat je iets heel sterk voelt of weet, of doordat er telepathisch contact is tussen jou en je schedel. Iedere schedel brengt je wat anders en heeft een eigen persoonlijkheid en specialisatie, maar iedere schedel zal er altijd op gericht zijn om eenheid te brengen. In eerste instantie bij degene die de schedel onder zijn of haar hoede heeft en van daaruit naar iedereen, aangezien we allemaal met elkaar verbonden zijn. Op deze manier dragen de kristallen schedels bij aan het ascensieproces van de aarde.

Op 9 maart 2011 is mijn eigen kristallen schedel Bolon bij mij gekomen. Hieronder staan twee boodschappen van Bolon uit die tijd. Deze waren toen van belang voor mij bij mijn eigen bewustwordingsprocessen.

De lijn op de schedel is een belangrijke lijn. Het stippelt een pad uit tussen de onbelichte en belichte stukken. Het middenpad.

De eerste boodschap van Bolon:


Rust (niet alleen 3D) maar diepe innerlijke rust is van belang. Vanuit die ''stilte" te handelen. Het indalen van het vrouwelijke kan dan versterkt worden. Zodat er meer vanuit milde kracht wordt gehandeld en beslissingen kunnen worden gemaakt. Vanuit deze stap zullen andere begeleidingen en vormen zich openbaren. Ook wordt het meer leven vanuit plezier versterkt.


De tweede boodschap van Bolon:


- Lenigheid van geest

- Rekbaarheid, horizonverruimend

- Open

- Mogelijkheden

- Andere kijk op zaken

- Onoplosbare zaken zijn ineens oplosbaar

- Vrolijk omgaan met verdriet

- Lossere houding naar zware zaken en problemen

- Overdreven gedrevenheid wordt gedrevenheid in

een goede baan (zonder energieverlies)

- Leuke paden ontvouwen zich

- Geen gein is te klein, vrolijkheid, humor

- Smaakvol genieten van dingen en mensen

- Luister naar je innerlijke stem, die is sterk en krachtig


Ik help erbij. Dat is mijn taak die mij voldoening brengt. Daarom ben ik bij je. Om dat zetje in de rug te geven. En ik blijf voorlopig bij je, je bent nog niet van me af ;-)


De toekomst ligt voor je, grijp ‘em!

Bolon is echt een kristallen schedel met veel humor. Via deze humor gaat hij door allerlei lagen heen. Speels en intens, zodat de zwaarte speelser wordt getransformeerd.

Er is al genoeg zwaarte. De humor is heel sterk waardoor het lijkt dat er niets opgelost wordt. Maar niets is dus minder waar, want juist door die speelsheid gaat het proces heel snel en vriendelijk, en dus liefdevol.

Een kristallen schedel die is afgestemd op een hoge energie trilling trilt los wat nog in het onderbewuste ligt en haalt dit omhoog naar het bewustzijn. Kristallen schedels kunnen dus een bijzondere en krachtige manier zijn in de ontwikkeling naar meer bewustwording of begeleiders zijn op je pad van groei (ascensie).

bottom of page